Mission- vår insats för världen!

Vi vill inte hålla allt vi fått för oss själva utan dela med oss till de områden där det råder brist på det goda budskapet, kärlek till nästan och rättvisa.

Vi kan bidra med vår tid, vår kunskap och våra pengar.

Vad säger Jesus?

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:18-20.

Församlingen har avtal med Finska missionssällskapet och stöder byautvecklingsarbetet i Nepal. Dem ber vi speciellt för och samlar in varje år för att få den hjälp och det stöd de behöver. Vi samlar in pengar bl.a. genom kyrkkaffe, missionslunch, lotteri och kollekter.

Missionskretsen i församlingen är stommen i arbetet för missionen även om missionen är hela församlingens angelägenhet. Vill du vara med, är du hjärtligt välkommen. 

 

Här kan du läsa mer om Finska Missionssällskapet som vi samarbetar med.

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 050 382 7524
E-post: stina.lindgard@evl.fi

Kontakt

Susann Stenberg

Tfn: 044 722 9239
E-post: susann.stenberg@evl.fi