Konfirmationstid - skriftskola

 

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv. Vår konfirmandtid har vi tillsammans med Liljendal församlings konfirmander.

 

Skriftskolan 2019-2020

Från 1.1.2019 sammanslås församlingarna i Lovisa och Lappträsk och bildar Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta.

De unga som är födda år 2004 är de första som kommer att gå skriftskolan i Agricola svenska församling.

Ett informationstillfälle om skriftskolan ordnas 20.1 kl. 18 i Pernå kyrka.

Ett brev med inbjudan till informationstillfället skickas till de föräldrar som har  ungdomar som är födda år 2004 och är medlemmar i den nya församlingen.

Skriftskolan kommer att genomgå vissa förändringar och förnyelser då kyrkan gett ut en plan för konfirmandarbetet "Ett stort under"  som nu också tas i bruk i den nya församlingen.

Information om skriftskolan på finska i Agricolan suomalainen seurakunta kan man be om av de finskspråkiga församlingarna.

I alla frågor angående skriftskolan kan du kan ta kontakt med församlingen.


 

 

 

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 050 382 7524
E-post: stina.lindgard@evl.fi