Ämbetsbetyg och släktforskning

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret finns i Församlingskansliet, Lappträskvägen 20 C 2, 07800 Lappträsk. Församlingssekreteraren betjänar dig måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett.

Du når församlingssekreteraren på tfn 050 382 7521 eller lapptraskforsamling@evl.fi

- - -

 

Avgifter för intyg

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet (ett intyg över att person lever) är avgiftsfritt.

Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar kostar intyget 9 euro. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

För manuellt utfärdade intyg uttas 30 euro (om uppgifterna för intyget inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas upp ur äldre kyrkböcker). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 5,50 euro för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

För intyg som görs upp för släktforskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period (för 1 timme och 15 minuter faktureras 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro). För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

För betalningspåminnelse uttas 5 euro.

Ämbetsbetygsavgifterna gäller från och med 1.5.2017.