Barnklangen

Förskolebarn och alla barn i klasserna 1-4 är välkomna med i församlingens barnkör Barnklangen! Vi övar i Lappträsk församlingshem på onsdagar kl. 13.15 - 14.00. Barnledaren hämtar förskolebarnen från skolan före övningen och för barnen tillbaka till daghemmet. 5-6 klassisterna har en egen kör, Efterklangen, som övar på onsdagar kl 14.15 - 15.00.

Vi kan ibland ha en lite längre övning, om vi har ett uppträdande på kommande eller om vi har knytkalas eller annat speciellt. Vi meddelar skilt om avvikelser från denna tidtabell!

Barnkören leds av John Emanuelsson.