Lokala förmågor

on 15.11 kl. 19.00

Lappträsk Lilla kyrka

Tema gemenskap. Barnklangen medverkar. Till förmån för Barnklangen