Krattningstalko på gravgårdarna

må 23.10 kl. 09.00 - on 25.10

Lappträsk gamla gravgård, Lappträsk nya gravgård

Samling vid kyrkan kl. 9.00. Mat åt talkofolket i församlingshemmet .