Kyrkans utlandshjälp

För Kyrkans Utlandshjälp är anknytningen till den evangelisk-lutherska kyrkan och församlingarna den viktigaste av alla förbindelser. Tillsammans med församlingarna sträcker de ut vår kyrkas diakoni till de nödlidande som är långt borta.

Det arbete Kyrkans Utlandshjälp utför är internationell diakoni. De vill arbeta där hjälpbehovet är störst och där andra inte hjälper.

Utlandshjälpens huvudkontor har drygt nittio anställda som arbetar med ekonomin, kommunikationen, medelanskaffningen, biståndsarbetet etc men en betydande del av vårt arbete sker i församlingarna och genom församlingarna.I så gott som varje församling finns ett eller flera ombud för Kyrkans Utlandshjälp. Ombudens uppgift är att främja den internationella diakonin i sin församling och vara en kontaktlänk mellan Kyrkans Utlandshjälp och församlingen.

Ombuden känner till vad som är på gång inom Kyrkans Utlandshjälp och kan bistå församlingen, skolorna, daghemmen etc med information och tips om material och aktiviteter för insamlingar, global fostran och ökad kännedom om vad internationell diakoni är.

Alla församlingsbor och alla anställda kan åstadkomma små underverk i vardagen för för de fattiga i utvecklingsländerna. De och vi tillsammans förändrar världen genom att stöda dem som är mest utsatta och svagast. Kom med i deras arbete!

 Vi som församling deltar oftast genom kollekter till arbetet.

Kvinnobanken

Kvinnobanken samlar in medel för att öka kvinnors företagande och deras utkomstmöjligheter i utvecklingsländerna. De är en frivilligorganisation vars resurser är aktiva frivilliga, många aktionärer och bidragsgivare. Kyrkans utlandshjälp svarar för genomförandet, uppföljningen och rapporteringen av projekten. 

Så beskriver Kvinnobanken sin verksamhet. Är det någon som vill börja jobba med detta, tag kontakt med församlingskansliet.