Ta opp skriban här?  FInns ju väl på annat ställe. Allmänt om skriba. Tidtabell för årets skribanditer, låger, konfirmation?!

Hjälpledarutbildning?