Jesus säger: " Låt barnen komma till mig"

Vår uppgift i församlingen är att stöda och hjälpa familjer och barn till den kristna fostran.

Barn och familjeverksamheten är till för 0-12 åringar.

Mer information om grupperna:

Vuxen-barn, barnklangen.

Kontakt

Gina Nyholm

Tfn: 040 596 1149
E-post: katarina.nyholm@evl.fi