Församlingskansliet i Lappträsk

Öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12

lapptraskforsamling@evl.fi
tfn +358 50 382 7521

Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk

www.lapptraskforsamling.fi

 

 Församlingssekreterare
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk
Kyrkoherde
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk

Barnledare (tjänstledig)
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk