Lappträsk församlingskansli

Öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Tfn 050 382 7521
E-post: lapptraskforsamling@evl.fi

Lappträskvägen 20 C 2, 07800 Lappträsk

Församlingskansliet kan kontaktas i alla ärenden som berör dop, skriftskola, vigsel, begravning, bokning av utrymmen, samt församlingens övriga verksamhet.

Församlingens medarbetare har sina arbetsrum i anslutning till församlingskansliet.

 

OBS! Lappträsks svenska församling (Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har nya faktureringsuppgifter fr.o.m. 1.1.2017.
Tilläggsinformation på adressen: