Musiken

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. De musikgrupper som verkar i församlingen har koppling till gudstjänstlivet och gudstjänstmusiken som är central. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

Församlingen har för tillfället två musikgrupper. I församlingen finns en blandad kör för vuxna, Cantando och en barnkör, Barnklangen, för barn i lågstadiet.