Information om ändring av församlingsgränserna i Lovisanejden

on 15.2 kl. 19.00 - kl. 20.30

Lovisa kyrka

Helsingfors och Borgå domkapitel ordnar ett informations- och diskussionstillfälle angående planerna att sammanslå församlingarna i Lovisanejden.

Tillfället är öppet för allmänheten, men en särskild kallelse går till församlingarnas anställda och förtroendevalda.

Församlingsstrukturen har utretts sedan 2015. Stiftens utredningsmän har gjort sina rapporter, och utgående från dem kommer domkapitlen att i mars 2017 ta initiativ till en ny församlingsstruktur. Församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige kommer sedan att ge sina utlåtanden 20 april.

Vid informationstillfället har de närvarande möjlighet att framföra sina synpunkter och ställa frågor.

Hjärtligt välkomna!

Tilläggsinformation ges av stiftsdekan Reijo Liimatainen från Helsingfors domkapitel (040 503 5876) och av notarie Clas Abrahamsson från Borgå domkapitel (040 142 5211).


Se också

må 2.10.2017 kl. 12.00 - ti 31.10.2017 kl. 17.00

Lappträsk bibliotek

Bibelutställning med anledning av Reformationens 500 års märkesår

Bibelutställningen innehåller olika biblar från olika tider. Även biblar skrivna på grundspråken; hebreiska och grekiska.
on 18.10 kl. 13.15 -14.00

Lappträsk församlingshem

Barnklangen

Församlingens barnkör övar med kantor John Emanuelsson
on 18.10 kl. 18.00 -20.00

Lappträsk församlingshem

Karabastu

Karabastu