Information om ändring av församlingsgränserna i Lovisanejden

on 15.2 kl. 19.00 - kl. 20.30

Lovisa kyrka

Helsingfors och Borgå domkapitel ordnar ett informations- och diskussionstillfälle angående planerna att sammanslå församlingarna i Lovisanejden.

Tillfället är öppet för allmänheten, men en särskild kallelse går till församlingarnas anställda och förtroendevalda.

Församlingsstrukturen har utretts sedan 2015. Stiftens utredningsmän har gjort sina rapporter, och utgående från dem kommer domkapitlen att i mars 2017 ta initiativ till en ny församlingsstruktur. Församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige kommer sedan att ge sina utlåtanden 20 april.

Vid informationstillfället har de närvarande möjlighet att framföra sina synpunkter och ställa frågor.

Hjärtligt välkomna!

Tilläggsinformation ges av stiftsdekan Reijo Liimatainen från Helsingfors domkapitel (040 503 5876) och av notarie Clas Abrahamsson från Borgå domkapitel (040 142 5211).


Se också

to 14.12 kl. 18.30

Lappträsk församlingshem

Tjejgruppen

Elin Lindroos
sö 17.12 kl. 18.00

Lappträsk kyrka

De vackraste julsångerna

Glögg och pepparkaka från kl. 17.30. Lovisanejdens Lucia. Kyrkokören. Henrik Lund, Jan-Erik Slätis utlyser julfred. Stina Lindgård, John Emanuelsson
to 21.12 kl. 13.00

Julandakt i Servicehuset

Stina Lindgård, John Emanuelsson