Högmässa tillsammans med Borgå svenska domkyrkoförsamling

sö 1.1 kl. 12.00

Borgå domkyrka

Efteråt biskopsparets nyårsmottagning. Samling vid biskopsgårdens port.